Tortoise Shell + REVO Silver Polarized

Regular price $138.00 Sale

Style: Port Elizabeth

Frame: Tortoise Shell Acetate

Lens: REVO Silver Polarized

Wood Species: Ebony